Skip to Content

Linn Hjarne Brakstad

Gynekolog

Linn Brakstad Hjarne er utdannet lege fra Universität Giessen i Tyskland i 1998 og er ansatt ved Aleris fra august 2013. Etter endt turnustjeneste ved Stensby Sykehus/ Sykehuset i Østfold, startet hun å jobbe ved generelle onkologiske avdelinger ved Radiumhospitalet i 2000. Fra 2002- 2012 var hun ansatt ved Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus, hvor hun fikk sin spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer. I denne perioden hadde hun avbrekk for sideutdannelse ved kirurgisk avdeling Aker sykehus/ AHUS. Fra august 2012 har Linn Brakstad Hjarne jobbet som privatpraktiserende gynekolog i Oslo/ Akershus. Hun arbeider med alle problemstillinger innen fødselshjelp og gynekologi. "Jeg ønsker at alle som har vært hos meg skal føle at de har kunnet tale fritt, har fått formidlet sin problemstilling, har gjennomgått en grundig undersøkelse og fått god kunnskap om hva som evt skal skje videre. Mitt mål er å på best mulig måte kunne kombinere god dialog med kvalifisert og riktig behandling."
Linn Hjarne BrakstadUnni Larsen

Unni Larsen

Gynekolog

Strømmen

Kristine Kleivdal

Kristine Kleivdal

Gynekolog

Strømmen

Shahryar Ighani

Shahryar Ighani

Gynekolog

Strømmen

Back to top