Skip to Content

Line Amundsen

Allmennlege

Line Amundsen er spesialist i allmennmedisin ved Aleris Medisinske Senter på Frogner. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2003. Hun fullførte turnustjenesten ved Ålesund sykehus 2003-2004. Hun har bred indremedisinsk erfaring og akuttmedisinsk kunnskap etter å ha jobbet 4,5 år på medisinsk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har jobbet i fastlegepraksis fra 2011-2016 og har også flere års erfaring fra helsestasjon for barn. Line Amundsen begynte i Aleris 2016 og utfører generelle allmennmedisinske konsultasjoner og helsekontroller for bedrifter og privatpersoner. ”Det er viktig for meg å møte pasienten med vennlighet og respekt. Jeg tilstreber kontinuerlig faglig utvikling gjennom kurs og smågruppevirksomhet og ønsker at min behandling skal være i tråd med Norske Helsemyndigheters retningslinjer”.
Line Amundsen

Line Amundsen
Johan Edvard Tellum

Allmennlege

Oslo

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Aida K. Klafstad

Allmennlege

Oslo

Gabriela Fortes

Allmennlege/nevrolog

Oslo

Christer Larsen

Allmennlege

Oslo


Back to top