Skip to Content

Linda Arbøll Olsen

Onkologisk sykepleier

Linda Arbøll Olsen er onkologisk sykepleier og har sin bakgrunn fra Onkologisk sengepost ved sykehuset i Vestfold, hvor hun har arbeidet siden 31.01.2013. Pasientene ved Aleris vil først og fremst møte Linda ved infusjonsenheten, der vi utfører behandling med immunterapi. Hun vil også betjene telefonen slik at de som kontakter Kreftsenteret kan få kyndig veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp rundt sin behandling. Linda engasjerer seg sterkt i hver enkelt pasient og er opptatt av å tilpasse behandling og pleie ut i fra hver enkelt pasients ønsker og behov. Hun har god kompetanse innenfor sårbehandling. Som tidligere samhandlingssykepleier, har hun opparbeidet seg god innsikt i pasientens rettigheter i forbindelse med kommunenes tilbud. "For meg er det viktig å møte alle pasienter med respekt og ydmykhet og sørge for at de føler seg sett og ivaretatt i en sårbar livssituasjon."
Linda Arbøll Olsen

Linda Arbøll Olsen
Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Beata Gajdzik

Radiolog

Oslo


Back to top