Skip to Content

Linda Arbøll Olsen

Onkologisk sykepleier

Linda Arbøll Olsen er onkologisk sykepleier og har sin bakgrunn fra Onkologisk sengepost ved sykehuset i Vestfold, hvor hun har arbeidet siden 31.01.2013. Pasientene ved Aleris vil først og fremst møte Linda ved infusjonsenheten, der vi utfører behandling med immunterapi. Hun vil også betjene telefonen slik at de som kontakter Kreftsenteret kan få kyndig veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp rundt sin behandling.

Linda engasjerer seg sterkt i hver enkelt pasient og er opptatt av å tilpasse behandling og pleie ut i fra hver enkelt pasients ønsker og behov. Hun har god kompetanse innenfor sårbehandling. Som tidligere samhandlingssykepleier, har hun opparbeidet seg god innsikt i pasientens rettigheter i forbindelse med kommunenes tilbud.

"For meg er det viktig å møte alle pasienter med respekt og ydmykhet og sørge for at de føler seg sett og ivaretatt i en sårbar livssituasjon."

Onkologisk sykepleier Linda Arbøll Olsen

Linda Arbøll Olsen jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Livmorkreft

Corpuscancer

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner. Aleris tilbyr full utredning ved mistanke om livmorkreft.

Det finnes over 30 typer lymfekreft. Sykdommen behandles med cellegift og stråling, og prognosene er gode.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

Lungekreft

Cancer pulm

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Aleris tilbyr full utredning for lungekreft.


Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer
Back to top