Skip to Content

Leif Erik Grønning

Urolog

Leif Erik Grønning er spesialist i generell kirurgi siden 2008 og urologi siden 2009. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1998. Etter fullført turnustjeneste har han arbeidet fire år ved Molde sykehus og deretter ved Akershus Universitetssykehus, der han nå er overlege ved urologisk avdeling. Hovedtyngden av arbeidsoppgavene er innenfor feltet urologiske kreftsykdommer (utredning og kirurgi), med særlig vekt på kikkhullsoperasjoner og nyrekreft. Fra 2011 har Grønning vært tilknyttet Aleris og gjør generelle urologiske vurderinger og polikliniske inngrep som steriliseringer og forhudsoperasjoner. I tillegg utføres større urologiske inngrep som TUR-P for vannlatningsplager. Han har utført over 200 slike inngrep. Grønning er også tilknyttet Aleris kreftsenter med hovedfokus på prostatakreft.
Leif Erik Grønning

Leif Erik Grønning
Espen Kvan

Urolog

Oslo

Wolfgang Picker

Radiolog

Oslo

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Sevat Løkensgard Molven

Urolog

Oslo
Drammen


Back to top