Skip to Content

Kristine Kleivdal

Gynekolog

Kristine Kleivdal er utdannet lege fra Würzburg, Tyskland i 1998 og har jobbet som gynekolog ved Aleris fra januar 2011.

Etter endt turnustjeneste, startet hun å jobbe ved Akershus universitetssykehus, først innenfor ortopedi og generell kirurgi, fra 2004 ved kvinneklinikken hvor hun også fikk sin spesialitet i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Hun undersøker kvinner i alle aldre med alle gynekologiske problemstillinger, og hun gjør også undersøkelser av gravide inkludert ultralydundersøkelse gjennom hele svangerskapet.

”I mitt møte med pasienten, er det viktig å ha en god dialog med pasienten. Det er viktig for meg at jeg forstår pasientens plager og at jeg kommuniserer og informerer på en forståelig måte. Alle skal føle at de blir tatt på alvor og at de føler de har vært til en grundig undersøkelse inkludert ultralyd etter å ha vært hos meg.”

Gynekolog Kristine Kleivdal

Kristine Kleivdal jobber ved:

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30


Gynekolog

Utredning og operasjon

Aleris tilbyr gynekologiske konsultasjoner over hele landet, i tillegg til gynekologiske operasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Lurer du på hvor lenge du kan vente med å få barn? En gynekologisk undersøkelse kan gi en pekepinn på om alt er i orden.

En celleprøve er fort gjort, og selv om noen finner det litt ubehagelig, er det ikke smertefullt.

Endringer i blødningsmønsteret er oftest ufarlig, men bør undersøkes av gynekolog for å utelukke sykdom.

Overgangsalder

Før og etter siste menstruasjonsblødning

Overgangsalderen innebærer fall i kroppens hormonproduksjon, hvilket kan føre til at kvinner får større eller mindre plager.

Har du sterke menstruasjonssmerter er det alltid en god idé å bli undersøkt av gynekolog.


Unni Larsen Gynekolog

Strømmen

Les mer
Linn Hjarne Brakstad Gynekolog

Strømmen

Les mer
Shahryar Ighani Gynekolog

Strømmen

Les mer
Back to top