Skip to Content

Kristin Lyng

Gynekolog

Kristin Lyng startet på Aleris i 2008. Hun har lang erfaring i utredning og behandling av kvinnesykdommer. Hun har tidligere jobbet på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, og Akershus Universitetssykehus.

Lyng fullførte sitt medisinstudie i Oslo, og ble spesialist i gynekologi og fødselshjelp i 2001. Hun har doktorgrad fra Rikshospitalet i 2006 som omhandlet bl.a. infeksjoner i svangerskapet.

Hun har bred erfaring med utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.

Medlem av Den norske Lægeforening (DNLF) og Norsk Gynekologisk Forening.

Gynekolog Kristin Lyng

Kristin Lyng jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Gynekolog

Utredning og operasjon

Aleris tilbyr gynekologiske konsultasjoner over hele landet, i tillegg til gynekologiske operasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Lurer du på hvor lenge du kan vente med å få barn? En gynekologisk undersøkelse kan gi en pekepinn på om alt er i orden.

En celleprøve er fort gjort, og selv om noen finner det litt ubehagelig, er det ikke smertefullt.

Endringer i blødningsmønsteret er oftest ufarlig, men bør undersøkes av gynekolog for å utelukke sykdom.

Overgangsalder

Før og etter siste menstruasjonsblødning

Overgangsalderen innebærer fall i kroppens hormonproduksjon, hvilket kan føre til at kvinner får større eller mindre plager.

Har du sterke menstruasjonssmerter er det alltid en god idé å bli undersøkt av gynekolog.


Back to top