Skip to Content

Kristin Lyng

Gynekolog

Kristin Lyng startet på Aleris i 2008. Hun har lang erfaring i utredning og behandling av kvinnesykdommer. Hun har tidligere jobbet på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, og Akershus Universitetssykehus. Lyng fullførte sitt medisinstudie i Oslo, og ble spesialist i gynekologi og fødselshjelp i 2001. Hun har doktorgrad fra Rikshospitalet i 2006 som omhandlet bl.a. infeksjoner i svangerskapet. Hun har bred erfaring med utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide. Medlem av Den norske Lægeforening (DNLF) og Norsk Gynekologisk Forening.
Kristin LyngTina Tellum

Tina Tellum

Gynekolog

Oslo

Kristina Sole

Kristina Sole

Gynekolog

Oslo

Branka Yli

Branka Yli

Gynekolog

Oslo

Jenny Alvirovic

Jenny Alvirovic

Gynekolog

Oslo

Anton Langbrekke

Gynekolog

Oslo

Bjørn Busund

Gynekolog

Oslo

Back to top