Skip to Content

Kristin Lyng

Gynekolog

Kristin Lyng har lang erfaring i utredning og behandling av kvinnesykdommer. Hun har spesiell interesse for utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide. Dr Lyng har doktorgrad fra Rikshospitalet som omhandlet bl.a. infeksjoner i svangerskapet.

Hun har tidligere jobbet på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Akershus Universitetssykehus. Lyng ble spesialist i gynekologi og fødselshjelp i 2001 og er medlem av Den norske Lægeforening (DNLF) og Norsk Gynekologisk Forening

Kristin Lyng

Kristin Lyng
Tina Tellum

Gynekolog

Oslo

Kristina Sole

Gynekolog

Oslo

Branka Yli

Gynekolog

Oslo

Jenny Alvirovic

Gynekolog

Oslo

Anton Langbrekke

Gynekolog

Oslo

Bjørn Busund

Gynekolog

Oslo


Back to top