Skip to Content

Kjell Heuser

Nevrolog

Heuser er utdannet lege fra Kiel i Tyskland med embetseksamen i 1999. Han har vært ansatt på Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet siden 2001 . Han er spesialist i nevrologi siden 2006 og har jobbet som overlege på Rikshospitalet siden 2010. Videre har han doktorgrad fra Universitet i Kiel innen immunologi og doktorgrad fra Universitetet i Oslo som omfatter fagområdene epilepsi, genetikk og molekulærbiologi. Han jobber som post.doc og overlege på Rikshospitalet og leder flere lokale og internasjonale forskningsprosjekter.

Jeg har således bred erfaring innen generell nevrologi og spesiell kompetanse innen anfallslidelser, epilepsi og i bevegelsesforsyrrelser.

Nevrolog Kjell Heuser

Kjell Heuser jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Nevrolog

Spesialist på sykdommer i nervesystemet

Nevrologene utreder og behandler alle former for nevrologiske tilstander og sykdommer i nervesystemet. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Aleris tilbyr grundig utredning og moderne migrenebehandling. Injeksjoner mot migrene tilbys i Oslo, Bergen og på Strømmen.


Mirza Jusufovic Nevrolog

Oslo

Les mer
John-Anker Zwart Nevrolog

Oslo

Les mer
Back to top