Skip to Content

Kjell Heuser

Nevrolog

Heuser er utdannet lege fra Kiel i Tyskland med embetseksamen i 1999. Han har vært ansatt på Nevrologisk avdeling på Rikshospitalet siden 2001 . Han er spesialist i nevrologi siden 2006 og har jobbet som overlege på Rikshospitalet siden 2010. Videre har han doktorgrad fra Universitet i Kiel innen immunologi og doktorgrad fra Universitetet i Oslo som omfatter fagområdene epilepsi, genetikk og molekulærbiologi. Han jobber som post.doc og overlege på Rikshospitalet og leder flere lokale og internasjonale forskningsprosjekter. Jeg har således bred erfaring innen generell nevrologi og spesiell kompetanse innen anfallslidelser, epilepsi og i bevegelsesforsyrrelser.
Kjell Heuser

Kjell Heuser
Mirza Jusufovic

Nevrolog

Oslo

John-Anker Zwart

Nevrolog

Oslo

Gabriela Fortes

Allmennlege/nevrolog

Oslo


Back to top