Skip to Content

Katrine Kirial

Gynekolog

Spesialist i gynekologi og fødselssykdommer Katrine Kirial tilbyr ordinære gynekologiske undersøkelser, utredning av gynekologiske plager, prevensjonsveiledning samt vekst- og svangerskapskontroller med 3D-ultralyd. Hun utfører også dagkirurgiske inngrep som koniseringer (behandling av celleforandringer), skjedevegg-fremfallsoperasjoner, korreksjon etter fødselsskader og inkontinensoperasjoner. I sitt virke har Katrine Kirial hatt hovedfokus på urininkontinens og inkontinens-operasjoner samt bekkenbunnsplager. Hun har mye erfaring med fremfallsoperasjoner. Andre av hennes interesseområder er generell gynekologi med blødningsproblematikk, hormonbehandling og sexologi. Hun har også vært en del av svangerskapsomsorgen på SUS med vekstkontroller av gravide. Dr. Kirial har medisinsk embetseksamen fra Århus Universitet, Danmark 2004. Hun var ansatt på Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus i perioden 2007-2017, med 5 år som overlege. Hun ble godkjent spesialist i 2014.
Katrine Kirial

Katrine Kirial
Back to top