Skip to Content

Justin Van Leeuwen

Ortoped

Dr. Van Leeuwen er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Aleris Sykehus Frogner, der han utfører skulderprotesekirurgi.

Ved siden av sitt virke som ortopedisk kirurg ved Aleris jobber han som avdelingsoverlege ved Betanien hospital i Skien. Dr.Van Leeuwen er medlem av Norsk Ortopedisk Forening og Norsk Forening for Hofte og Knekirurgi.

Justin Van Leeuwen

Justin Van Leeuwen

Back to top