Skip to Content

Juan R. Mathisen

Rygg- og nakkekirurg

Dr. Juan R. Mathisen er spesialist i rygg- og nakkekirurgi ved Aleris Sykehus Nesttun i Bergen. Hans spesialfelt er spinalkirurgi.

Dr. Mathisen har bred erfaring innen sitt felt og har gjennomført over 4 000 lumbale inngrep med nerverotskompresjon som prolaps og stenoser. I tillegg har han utført kreftoperasjoner, abscesser og intraspinale tumores. Han arbeider i tillegg med mini-invasive operasjoner med micro-teknikk og utfører diskproteser på nakkenivå.

Dr. Mathisen har vært overlege på Haukeland Sykehus fra 1995. Han har en utdannelse i helseledelse på UiO.

Juan R. Mathisen, ortoped

Juan R. Mathisen jobber ved:

Aleris Sykehus Nesttun

Nesttunveien 90 B
5221 Nesttun

Tlf. 55 11 80 80


Rygg- og nakkekirurg

Tverrfaglig utredning og behandling

Aleris har erfarne og dyktige rygg- og nakkekirurger som har spesialkompetanse i å vurdere og operere akutte og kroniske plager.

Prolaps i ryggen

Når vurderes operasjon?

Prolaps skal i utgangspunktet ikke opereres, men om ryggen ikke blir bra av seg selv, kan utbyttet av operasjon være stor.

Spinal stenose

Trang ryggmargskanal

Symptomer på spinal stenose gir ryggsmerter med utstråling ned i bena, og er ofte karakterisert som en stikkende og prikkende følelse.

Back to top