Skip to Content

Juan R. Mathisen

Rygg- og nakkekirurg

Dr. Juan R. Mathisen er spesialist i rygg- og nakkekirurgi ved Aleris Sykehus Nesttun i Bergen. Hans spesialfelt er spinalkirurgi. Dr. Mathisen har bred erfaring innen sitt felt og har gjennomført over 4 000 lumbale inngrep med nerverotskompresjon som prolaps og stenoser. I tillegg har han utført kreftoperasjoner, abscesser og intraspinale tumores. Han arbeider i tillegg med mini-invasive operasjoner med micro-teknikk og utfører diskproteser på nakkenivå. Dr. Mathisen har vært overlege på Haukeland Sykehus fra 1995. Han har en utdannelse i helseledelse på UiO.
Juan R. Mathisen


Back to top