Skip to Content

John Erik Osnes

Allmennlege

John Erik Osnes er allmennlege ved Aleris Strømmen og jobber mot en spesialitet i Allmennmedisin. Han har jobbet to år på Aleris Strømmen som allmennlege og har en fast kundekrets både i forhold til årlige helsesjekker og vanlige allmennkonsultasjoner. Er fra tidligere også utdannet sykepleier, med mer enn 4 års jobberfaring i helsevesenet på flere større sykehus, før legeutdannelsen ble fullført ved Universitetet i Oslo i 2007. Erfaring fra indremedisin/akuttmedisin har han fra medisinsk avdeling på AHUS hvor han har jobbet på lungeavdelingen i 12 mnd som assistentlege fra 2008-2009. "Det er viktig for mine pasienter å føle seg tatt på alvor, og ingen symptomer er for små eller uviktige å ta opp. Klar og tydelig kommunikasjon med forståelig informasjon vektlegges på mine konsultasjoner."

Allmennlege John Erik Osnes

John Erik Osnes jobber ved:Vidar Ukkestad

Vidar Ukkestad

Allmennlege

Strømmen

Arne Myrold

Arne Myrold

Allmennlege

Strømmen

Linn Ingrid Dahl

Linn Ingrid Dahl

Allmennlege

Strømmen

Finn Greve-Isdahl

Finn Greve-Isdahl

Barnelege

Bergen

Back to top