Skip to Content

John Erik Osnes

Allmennlege

John Erik Osnes er allmennlege ved Aleris Strømmen og jobber mot en spesialitet i Allmennmedisin. Han har jobbet to år på Aleris Strømmen som allmennlege og har en fast kundekrets både i forhold til årlige helsesjekker og vanlige allmennkonsultasjoner. Er fra tidligere også utdannet sykepleier, med mer enn 4 års jobberfaring i helsevesenet på flere større sykehus, før legeutdannelsen ble fullført ved Universitetet i Oslo i 2007. Erfaring fra indremedisin/akuttmedisin har han fra medisinsk avdeling på AHUS hvor han har jobbet på lungeavdelingen i 12 mnd som assistentlege fra 2008-2009. "Det er viktig for mine pasienter å føle seg tatt på alvor, og ingen symptomer er for små eller uviktige å ta opp. Klar og tydelig kommunikasjon med forståelig informasjon vektlegges på mine konsultasjoner."
John Erik Osnes

John Erik Osnes
Vidar Ukkestad

Allmennlege

Strømmen

Arne Myrold

Allmennlege

Strømmen

Linn Ingrid Dahl

Allmennlege

Strømmen

Maria Bovim-Rabey

Allmennlege

Strømmen


Back to top