Skip to Content

Johan Edvard Tellum

Allmennlege

Johan Edvard Tellum er allmennlege med sertifisering som petroleumslege, sjømannslege, flylege og dykkerlege. Etter medisinsk embedseksamen i 2007 fra Universitetet i Regensburg, Tyskland, har han i tillegg til allmennmedisin også jobbet innen geriatri (eldre), helsestasjon og legevakt. Fram til 2013 jobbet han innen kreftområdet ved OUS Radiumhospitalet. Han har også drevet med demensutredning og idrettsmedisin, og trives godt med å gjennomføre kirurgiske inngrep. Han er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert til enhver tid. Jeg fokuserer på helheten og å behandle hele mennesket, på pasientens premisser. Det er viktig for meg at pasienten selv forstår og får forklart årsaken til sykdommer eller plager på en god måte, slik at vedkommende kan ta del i egen helningsprosess. Jeg tilstreber å legge til rette for smidig og sømløs pasientoppfølging på tvers av spesialitetene ved behov for videre utredning og behandling.
Johan Edvard Tellum

Johan Edvard Tellum jobber ved:Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Line Amundsen

Line Amundsen

Allmennlege

Oslo

Aida K. Klafstad

Aida K. Klafstad

Allmennlege

Oslo

Sarosh Chishti

Sarosh Chishti

Allmennlege

Oslo

Gabriela Fortes

Gabriela Fortes

Allmennlege/nevrolog

Oslo

Back to top