Skip to Content

Johan Edvard Tellum

Allmennlege

Johan Edvard Tellum er allmennlege med sertifisering som petroleumslege, sjømannslege, flylege og dykkerlege.

Etter medisinsk embedseksamen i 2007 fra Universitetet i Regensburg, Tyskland, har han i tillegg til allmennmedisin også jobbet innen geriatri (eldre), helsestasjon og legevakt. Fram til 2013 jobbet han innen kreftområdet ved OUS Radiumhospitalet. Han har også drevet med demensutredning og idrettsmedisin, og trives godt med å gjennomføre kirurgiske inngrep. Han er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert til enhver tid.

Jeg fokuserer på helheten og å behandle hele mennesket, på pasientens premisser. Det er viktig for meg at pasienten selv forstår og får forklart årsaken til sykdommer eller plager på en god måte, slik at vedkommende kan ta del i egen helningsprosess. Jeg tilstreber å legge til rette for smidig og sømløs pasientoppfølging på tvers av spesialitetene ved behov for videre utredning og behandling.

Allmennlege Johan Edvard Tellum

Johan Edvard Tellum jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Allmennlege

Time på dagen

Hos Aleris kan du få time på dagen til en allmennlege som kan hjelpe deg med små og store helseplager.

I Helsekontroll UTVIDET inngår konsultasjon hos allmennlege, laboratorieprøver og hjerteundersøkelse hos kardiolog.

Med Helsekontroll BASIS kan du forebygge skade, sørge for god oppfølging og få råd om sunn livsstil.

Ved noen avdelinger har vi sjømannslege. Ta kontakt for å høre mer om tilbudet ved din nærmeste avdeling.

Trenger du offshore-attest? Ved alle våre avdelinger har vi godkjente petroleumsleger.

I Norge er det krav til at yrkesdykkere, militære dykkere og fritidsdykkere må gjennomgå helseundersøkelse.


Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Ali Ashraf Malik Allmennlege

Oslo

Les mer
Line Amundsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Aida K. Klafstad Allmennlege

Oslo

Les mer
Sarosh Chishti Allmennlege

Oslo

Les mer
Back to top