Skip to Content

Johan Edvard Tellum

Allmennlege

Johan Edvard Tellum er allmennlege ved Aleris Medisinske Senter på Frogner i Oslo. Dr Tellum har sertifisering som petroleumslege, sjømannslege, flylege og dykkerlege. Han har dessuten erfaring innen geriatri, kreft og idrettsmedisin. I tillegg har han jobbet ved både helsestasjon og legevakt.

Dr Tellum er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert til enhver tid.

"Jeg fokuserer på helheten og å behandle hele mennesket, på pasientens premisser. Det er viktig for meg at pasienten selv forstår og får forklart årsaken til sykdommer eller plager på en god måte, slik at vedkommende kan ta del i egen helningsprosess. Jeg tilstreber å legge til rette for smidig og sømløs pasientoppfølging på tvers av spesialitetene ved behov for videre utredning og behandling."

Johan Edvard Tellum har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Regensburg, Tyskland.

Johan Edvard Tellum

Johan Edvard Tellum
Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Line Amundsen

Allmennlege

Oslo

Aida K. Klafstad

Allmennlege

Oslo

Gabriela Fortes

Allmennlege/nevrolog

Oslo

Christer Larsen

Allmennlege

Oslo


Back to top