Skip to Content

Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Dr. Johan Bro Sundin er spesialist i indremedisin og geriatri. Innen geriatri utreder og behandler han blant annet hukommelsessvikt og demens, gangvansker, depresjon og andre tilstander som ofte rammer eldre. Han utfører også førerkortvurderinger og medikamentgjennomgang.

Innen indremedisin tilbyr han utredning og behandling av blant annet mageplager, luftveisplager, leddplager, hevelser og uklare symptomer som tretthet og redusert allmenntilstand.

Dr. Sundin er utdannet Cand. Med. ved Universitetet i Århus januar 2008. Etter turnustjenesten ved Hammerfest sykehus arbeidet Sundin som lege i spesialisering ved medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus i et år. Sundin har jobbet i perioder som fastlege både i Hammerfest, Drammen og i Bærum. Fra 2010 har han vært tilknyttet Bærum sykehus hvor han fullførte spesialistutdanning i både indremedisin og geriatri. Han arbeider i dag som overlege ved avdeling for slag geriatri og rehabilitering. Deler av tiden arbeider han på ortopedisk og kirurgisk avdeling som geriater for optimalisering av eldre med brudd og gastrokirurgiske operasjoner.

Dr. Sundin sitter også i klinisk etisk komité på Bærum sykehus og deltar dermed i diskusjoner av vanskelige etiske problemstillinger som kan oppstå i den kliniske hverdagen. Dr. Sundin har parallelt jevnlig arbeidet på Drammen legevakt de siste 7 årene for å vedlikeholde allmennmedisinske kunnskaper og legevaktsmedisin.

Dr. Sundin er opptatt av at alle mennesker har behov for å bli møtt med respekt og sett i sårbare situasjoner. Det er viktig med gode og grundige vurderinger for å avgjøre hvilken type behandling og eventuelt hvor pasienten skal videre henvises ved behov for dette.

Johan Bro Sundin

Johan Bro Sundin jobber ved:


Back to top