Skip to Content

Jenny Alvirovic

Gynekolog

Jenny Alvirovic er spesialist i gynekologi og fødselshjelp. For tiden er hun overlege ved avdeling for gynekologi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Spesialiseringen innen gynekologi startet hun ved sykehuset Østfold Fredrikstad i 2006, etterfulgt av St. Olavs hospital i Trondheim fra 2008 og ved Bærum sykehus fra 2010 med ansvar for urogynekologi de siste to år. Hennes hovedinteresse er gynekologisk kirurgi og å tilby pasienten den til en hver tid best tilgjengelige behandling.
Jenny Alvirovic

Jenny Alvirovic jobber ved:Kristin Lyng

Kristin Lyng

Gynekolog

Oslo

Tina Tellum

Tina Tellum

Gynekolog

Oslo

Kristina Sole

Kristina Sole

Gynekolog

Oslo

Branka Yli

Branka Yli

Gynekolog

Oslo

Anton Langbrekke

Gynekolog

Oslo

Bjørn Busund

Gynekolog

Oslo

Back to top