Skip to Content

Jan Oldenburg

Onkolog/Kreftlege

Dr. Jan Oldenburg er spesialist i onkologi med spesialkunnskap urologisk kreft. Han har 10 års erfaring fra kreftavdelingene til Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Ved siden av sitt virke på Aleris Kreftsenter, vil dr. Jan Oldenburg også fortsette som overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus. Dr. Oldenburg er medlem av flere internasjonale arbeidsgrupper og nettverk innen sitt fagfelt, og har også vært veileder ved mange doktoravhandlinger. Dr. Jan Oldenburg ble ferdig spesialist i onkologi i 2000 og avsluttet sin doktoravhandling om testikkelkreft i 2008.
Jan OldenburgMarius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

Oslo

Linda Arbøll Olsen

Linda Arbøll Olsen

Onkologisk sykepleier

Oslo

Back to top