Skip to Content

Jan Oldenburg

Onkolog/Kreftlege

Dr. Jan Oldenburg er spesialist i onkologi med spesialkunnskap urologisk kreft. Han har 10 års erfaring fra kreftavdelingene til Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Ved siden av sitt virke på Aleris Kreftsenter, vil dr. Jan Oldenburg også fortsette som overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus. Dr. Oldenburg er medlem av flere internasjonale arbeidsgrupper og nettverk innen sitt fagfelt, og har også vært veileder ved mange doktoravhandlinger.

Dr. Jan Oldenburg ble ferdig spesialist i onkologi i 2000 og avsluttet sin doktoravhandling om testikkelkreft i 2008.

Onkolog Jan Oldenburg

Jan Oldenburg jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Livmorkreft

Corpuscancer

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner. Aleris tilbyr full utredning ved mistanke om livmorkreft.

Det finnes over 30 typer lymfekreft. Sykdommen behandles med cellegift og stråling, og prognosene er gode.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.


Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Linda Arbøll Olsen Onkologisk sykepleier

Oslo

Les mer
Back to top