Skip to Content

Jan G. Mjønes

Urolog

Jan G. Mjønes har vært knyttet til Aleris Helse i Trondheim siden 2012. Han studerte medisin ved Royal College of Surgeons, Irland. Han tok Cand med i 1973 og norsk tilleggsprøve samme år.

Mjønes ble utdannet spesialist i generell kirurgi og urologi ved Regionsykehuset i Trondheim og har arbeidet som overlege i urologi ved sykehuset Namsos og ved Levanger sykehus. De siste 20 årene har han vært ansatt som overlege ved St. Olavs Hospital, Urologisk avdeling.

Hovedarbeidsområdet har vært kreftbehandling, spesielt behandling av kreft i urinblære, prostata og penis. I tillegg har han lang erfaring med endoscopisk urologi, dvs. behandling av konkrementer (stener) i urinveiene, vannlatingsbesvær p.g.a. godartet prostataforstørrelse med blant annet TURP (Operativ fjerning av prostata gjennom urinrøret). Han var den første i Skandinavia som tok i bruk Green Light laser til behandling av vannlatingsbesvær.

”I møtet med pasienten er det spesielt 3 ting som er viktig og som kan oppsummeres med ordene vennlighet, respekt og empati. I tillegg er god kommunikasjon og informasjon av stor betydning, hvor en ønsker at pasienten skal føle seg sett og hørt.”


Jan G. Mjønes jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Urolog

Spesialist i urinveiene og de mannlige kjønnsorganer

Aleris tilbyr en rekke undersøkelser og inngrep hos erfarne urologer.

Vi har offentlig avtale på utvalgte områder innen urologi i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Hyppig vannlating menn

Vi skreddersyr din behandling

Hyppig vannlating hos menn er svært vanlig. En urologisk undersøkelse kan finne årsaken til plagene.

Våre spesialister har moderne utstyr tilgjengelig for undersøkelse av prostata, testikler, blære- og vannlatingsforstyrrelser.

Prostatautredning

Vi utreder prostatasymptomer

Sjekk av prostata hos Aleris innebærer vanligvis en PSA-test, en klinisk undersøkelse av urolog samt en ultralyd av prostata.

Forstørret prostata

Benign prostatahyperplasi

Med alderen vokser prostata hos de fleste menn. Den kan da presse på urinrøret slik at en kan få vannlatingsproblemer.


Ingrid Høye Urolog

Trondheim

Les mer
Dag Halvorsen Urolog

Trondheim

Les mer
Back to top