Skip to Content

Ingvild Kjeldberg

Fysikalsk medisiner

Ingvild har mye erfaring innen kronisk smerteproblematikk fra muskel-skjelettapparatet, og har også jobbet ved tverrfaglig Smertepoliklinikk ved Ålesund sjukehus. Hun jobber nå som seksjonsoverlege på rehabiliteringssengeposten ved Ålesund sjukehus, med diagnosegrupper som hjerneslag, ryggmargsskader, protesetilpasning etter underekstremitetsamputasjon, multitraume og critical illness nevropati/myopati. Ved siden av dette driver hun poliklinisk virksomhet med hovedfokus på spastisitet og injeksjonsbehandling med botulinumtoksin. Hun ble utdannet lege ved Universitetet i Tromsø (2003). Ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 2013.
Ingvild Kjeldberg

Ingvild Kjeldberg jobber ved:


Back to top