Skip to Content

Ingvild Kjeldberg

Fysikalsk medisiner

Ingvild har mye erfaring innen kronisk smerteproblematikk fra muskel-skjelettapparatet, og har også jobbet ved tverrfaglig Smertepoliklinikk ved Ålesund sjukehus. Hun jobber nå som seksjonsoverlege på rehabiliteringssengeposten ved Ålesund sjukehus, med diagnosegrupper som hjerneslag, ryggmargsskader, protesetilpasning etter underekstremitetsamputasjon, multitraume og critical illness nevropati/myopati. Ved siden av dette driver hun poliklinisk virksomhet med hovedfokus på spastisitet og injeksjonsbehandling med botulinumtoksin.

Hun ble utdannet lege ved Universitetet i Tromsø (2003). Ferdig spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 2013.

Fysikalsk medisiner Ingvild Kjeldberg

Ingvild Kjeldberg jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf. Sykehus 70 10 00 10

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Fysikalsk medisiner

Skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet

En fysikalsk medisiner utreder og behandler sykdommer, skader og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet.

På konsultasjon utredes og behandles pasienter for sykdommer, skader og funksjonssvikt i skjelett og muskulatur.

Back to top