Skip to Content

Ingrid Prytz Berset

Gastroentereolog

Gastroenterolog Ingrid Prytz Berset tilbyr utredning av plager i fordøyelsessystemet ved bruk av koloskopi og gastroskopi ved Aleris Sykehus Ålesund. Hun fullførte medisinutdanningen ved UiB i 1992, og ble spesialist i indremedisin og gastroenterologi i 2004, samt spesialist innen nyresykdommer i 2006. I tillegg til jobben ved Aleris arbeider hun som overlege ved gastroavdelingen på Ålesund Sykehus. Hun har også publisert en rekke forskningsartikler, og er siden 2017 doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, avdeling for gastro- og barnekirurgi.
Ingrid Prytz Berset

Ingrid Prytz Berset jobber ved:Tommy Bernhard Johnsen

Tommy Bernhard Johnsen

Gastrokirurg

Ålesund

Back to top