Skip to Content

Inge-Margrethe Gilboe

Spesialist i revmatologi

Inge-Margrethe Gilboe er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Hun spesialiserte seg deretter til spesialist i revmatologi (i 1985) og senere (i 1987) til spesialist i indremedisin. I 2002 tok hun dr. grad ved Universitet i Oslo på sykdommen Systemisk Lupus erythematosus (SLE) eller Lupus. Doktor Gilboe har vært overlege i mange år og har siste 14 år vært ansatt som overlege ved revmatologisk avdeling Rikshospitalet. Hun har vært tilknyttet pasientbehandling, men også forskning, innen revmatiske bindevevssykdommer og har siste 5 år også har vært leder for avdelingen. Hun har også tidligere hatt deltidsstilling som spesialist ved Aleris. Inge-Margrethe Gilboe sin interesse strekker seg over mange felt i medisin, både innen revmatiske sykdommer og indremedisin, men fremfor alt er hennes interesse alle typer revmatiske sykdommer og spesielt revmatiske bindevevssykdommer og vaskulitter (revmatisk betennelse i blodårer). Hun har god kompetanse på utredning og behandling av disse tilstandene. Dr. Gilboe er medlem av Den norske legeforening og Norsk-Revmatologisk forening. Hennes motivasjon for det videre arbeidet ved Aleris er å tilby pasienten profesjonell og dyktig fagkompetanse. Det er viktig å ivareta pasienten slik at hun/han får den utredning og behandlingen man trenger. Det er viktig at pasienten er i fokus, og god informasjon er veldig viktig for god pasientbehandling.
Inge-Margrethe Gilboe

Inge-Margrethe Gilboe

Back to top