Skip to Content

Helge L. Waldum

Gastroenterolog

Dr Waldum ble utdannet Cand. Med. i Oslo og fullførte spesialistutdanningen i indremedisin og sub-spesialist i fordøyelsessykdommer i 1980. Videre tok han doktorgrad i Tromsø i 1980 og Paris i 1993.

Waldum har vært Avdelingsoverlege ved Avdeling for fordøyelsessykdommer og Leversykdommer, St. Olavs Hospital i ca 22 år og Professor ved Universitetet i Tromsø 1980-1981 og NTNU fra 1986. Han er altså en meget erfaren gastroeneterolog og har lang fartstid som skopør.

Han har skrevet ca 500 vitenskapelige publikasjoner innen feltet mage-tarm sykdommer


Helge L. Waldum jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Mage- og tarmspesialist

Gastroenterolog

Mage- eller tarmproblemer? Våre erfarne spesialister i fordøyelsessykdommer tilbyr grundig utredning.

CT Colon

Røntgenundersøkelse av tykktarmen

CT Colon er en røntgenundersøkelse av tykktarmen som kan avdekke eller utelukke sykdomstilstander i tarmen.

Koloskopi

Undersøkelse av tykktarmen

koloskopi er en undersøkelse for å se om det foreligger sykelige tilstander i tykktarmen, slik som betennelse eller svulster.

Polypper i tarmen

Utvekster i tarmens slimhinne

Selv om de fleste polypper i tarmen er godartede, bør de fjernes for å forebygge kreftutvikling.

Tykk- og endetarmskreft

Utredning hos erfarne spesialister

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene i Norge, både blant kvinner og menn. Ta derfor tarmsymptomer på alvor.

Ulcerøs kolitt

Utredning med koloskopi

Ulcerøs er en kronisk betennelsessykdom som kan ligne på andre tarmsykdommer. Vanlige symptomer er magesmerter og diarè.

Back to top