Skip to Content

Hans Prøsch

Øre-nese-hals-spesialist

Dr. Hans Prøsch er spesialist i øre-nese-hals. Han konsulterer alle type øre-nese-halsplager, og har de siste årene subspesialisert seg innenfor bihuleproblematikk og nesekirurgi. Han ble utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2006, og har siden høst 2013 vært ansatt som overlege i øre-nese-hals ved Harstad sykehus. Han var leder for øre-nese-hals-avdelingen i en periode i 2015/2016, og har siden våren 2016 jobbet på Aleris Tromsø. Han er glad i å jobbe med mennesker og utfører alle generelle ØNH-inngrep hvor bl.a. behandling av barn utgjør en stor gruppe. I tillegg har han idrettsmedisin som sidespesialitet, og var vinteren 2017 lege for den norske delegasjonen under Special Olympic i Østerrike. Jeg er opptatt av at pasientene skal føle at de blir sett og hørt, og at deres problemer blir tatt på alvor. Mitt ønske er at pasienten skal få en positiv opplevelse og føle seg godt ivaretatt. Klinik

Hans Prøsch

Hans Prøsch
Alexander Uppheim

Øre-nese-hals-spesialist

Tromsø


Back to top