Skip to Content

Gunnar Kullmann

Radiolog

Helt siden introduksjonen av mammografi på 1980 tallet, har Gunnar Kullmann jobbet med dette fagfeltet. Han har erfaring både fra offentlig virksomhet ved Radiumhospitalet og Ullevål og fra privat virksomhet ved Røde Kors Klinikk (91-99). Han har fokusert på omsorg for kvinnene og rask og trygg diagnostikk. Nå ønsker han å være en del av et tverrfaglig team som skal ivareta brystdiagnostikk ved Aleris kreftsenter.

Ved siden av sitt arbeid som spesialist i medisinsk radiologi, har Gunnar Kullmann bygget opp en virksomhet knyttet til elektronisk samhandling av pasientinformasjon og teleradiologi.

Radiolog Gunnar Kullmann

Gunnar Kullmann jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Brystdiagnostikk

Mammografi

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

MR av bryst

MR mammae

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft. Tilbys kun på Aleris Frogner.

Mammografi

Brystdiagnostikk

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium.


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Back to top