Skip to Content

Gunnar Kullmann

Radiolog

Helt siden introduksjonen av mammografi på 1980 tallet, har Gunnar Kullmann jobbet med dette fagfeltet. Han har erfaring både fra offentlig virksomhet ved Radiumhospitalet og Ullevål og fra privat virksomhet ved Røde Kors Klinikk (91-99). Han har fokusert på omsorg for kvinnene og rask og trygg diagnostikk. Nå ønsker han å være en del av et tverrfaglig team som skal ivareta brystdiagnostikk ved Aleris kreftsenter. Ved siden av sitt arbeid som spesialist i medisinsk radiologi, har Gunnar Kullmann bygget opp en virksomhet knyttet til elektronisk samhandling av pasientinformasjon og teleradiologi.
Gunnar Kullmann

Gunnar Kullmann
Marius Normann

Onkolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Geir R. Ulimoen

Radiolog

Oslo

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Joanna Majak Gundersen

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo


Back to top