Skip to Content

Georg Panczel

Plastikkirurg

Georg Panczel er spesialist i plastikk og håndkirurgi fra 2009. Dr. Georg Panczel er spesialist i plastikk- og håndkirurgi ved Aleris Sykehus Hinna Park i Stavanger. Hans spesialfelt er brystkirurgi og rekonstruksjon etter brystkreft. I tillegg har han bred erfaring innen operasjoner av overskuddshud etter massivt vekttap. Dr. Panczel er leder for Norsk Plastikkirurgisk Legeleder Forum. Han har holdt flere foredrag i inn- og utland om kirurgi etter stort vekttap og har blant annet utviklet en kirurgisk teknikk som nå brukes av flere også i utlandet. Tidligere har dr. Panczel arbeidet som overlege ved plastikkirurgisk avdeling på hhv. Universitetssykehuset i Stavanger og sykehuset i Østfold. Dr. Panczel har en spesialistutdannelse fra Stavanger Universitetssykehus og Haukeland sykehus.
Georg PanczelPål Krøger

Pål Krøger

Plastikkirurg

Stavanger
Bodø

Henrik Dyreby

Henrik Dyreby

Plastikkirurg

Stavanger

Back to top