Skip to Content

Geir R. Ulimoen

Radiolog

Geir R. Ulimoen er spesialist i radiologi siden 2007. Har siden arbeidet innen generell radiologi, med røntgen, ultralyd, CT og noe MR. I lengre perioder har hovedfokus vært brystdiagnostikk, både klinisk mammografi og screening, med arbeid ved Bærum Sykehus og Akershus Universitetssykehus. Han har i tillegg særlig interesse for radiologisk hjertediagnostikk og har i 2017 fullført sin medisinske doktorgrad (PhD) om CT koronarangiografi. Han har arbeidet i Aleris siden februar 2011, med et bredt arbeidsfelt innen generell radiologi og er fagansvarlig radiolog. I tillegg jobber han med klinisk mammografi og MR av bryst.

Radiolog Geir R. Ulimoen

Geir R. Ulimoen jobber ved:Gunnar Kullmann

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Joanna Majak Gundersen

Joanna Majak Gundersen

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Mariam Löfwander

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Back to top