Skip to Content

Geir R. Ulimoen

Radiolog

Geir R. Ulimoen er spesialist i radiologi siden 2007. Har siden arbeidet innen generell radiologi, med røntgen, ultralyd, CT og noe MR. I lengre perioder har hovedfokus vært brystdiagnostikk, både klinisk mammografi og screening, med arbeid ved Bærum Sykehus og Akershus Universitetssykehus.

Han har i tillegg særlig interesse for radiologisk hjertediagnostikk og har i 2017 fullført sin medisinske doktorgrad (PhD) om CT koronarangiografi.

Han har arbeidet i Aleris siden februar 2011, med et bredt arbeidsfelt innen generell radiologi og er fagansvarlig radiolog. I tillegg jobber han med klinisk mammografi og MR av bryst.

Radiolog Geir R. Ulimoen

Geir R. Ulimoen jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

MR av bryst

MR mammae

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft. Tilbys kun på Aleris Frogner.

Mammografi

Brystdiagnostikk

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium.


Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Back to top