Skip to Content

Geir R. Ulimoen

Radiolog

Geir R. Ulimoen er spesialist i radiologi siden 2007. Har siden arbeidet innen generell radiologi, med røntgen, ultralyd, CT og noe MR. I lengre perioder har hovedfokus vært brystdiagnostikk, både klinisk mammografi og screening, med arbeid ved Bærum Sykehus og Akershus Universitetssykehus. Han har i tillegg særlig interesse for radiologisk hjertediagnostikk og har i 2017 fullført sin medisinske doktorgrad (PhD) om CT koronarangiografi. Han har arbeidet i Aleris siden februar 2011, med et bredt arbeidsfelt innen generell radiologi og er fagansvarlig radiolog. I tillegg jobber han med klinisk mammografi og MR av bryst.
Geir R. UlimoenGunnar Kullmann

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Joanna Majak Gundersen

Joanna Majak Gundersen

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Mariam Löfwander

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Back to top