Skip to Content

Fredrik Smith

Fysikalsk medisiner

Fredrik Smith jobber ved Aleris Frogner i Oslo og har kompetanse innen utredning og behandling for tilstander i bevegelsesapparatet (nakke- og ryggsmerter, skulder, hofte, kne, ankel/fot, utbredte smerter m.m.). Han jobber også med rehabilitering ved nevrologiske tilstander, og etter ortopedisk behandling eller traumatisk hodeskade.

Dr. Smith hjelper de som har, eller som står i fare for å utvikle langvarige smerter og funksjonstap med å gjenerobre funksjon, mestring og livskvalitet.

Han er utdannet lege ved universitet i Krakow (2004) med spesialisering fra Sunnaas sykehus og Oslo Universitetssykehus. Dr. Smith har vært overlege ved Oslo Universitetssykehus’ avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering siden 2012.

“For meg står grundighet og personlig oppfølging sentralt”

Fredrik Smith

Fredrik Smith
Elina Schistad

Fysikalsk medisiner

Oslo


Back to top