Skip to Content

Finn Greve-Isdahl

Barnelege/allmennlege

Dr Finn Greve-Isdahl er spesialist i barnemedisin og har lang erfaring som allmennlege og skadelege. Barnelegen ved vår avdeling Aleris Marken utreder alle typer sykdommer hos barn og ungdom, og har et tett samarbeid med de øvrige spesialistene på huset. Han kan hjelpe til med utredninger, avklaringer og behandlinger av en rekke medisinske spørsmål, hos barn som voksne. Informasjonsoverføringen til pasienten er en kjerneverdi i Greve-Isdahls arbeid, og han har holdt foredrag og undervist i en rekke medisinske tema. Han er opptatt av å forklare og overføre kunnskap til pasienten rundt det aktuelle sykdomstema, slik at pasienten best mulig forstår symptomer og behandlingsopplegg. Dr Greve-Isdahl har 14 års erfaring fra Helse Sør Øst, Helse Vest og private aktører.
Finn Greve-Isdahl

Finn Greve-Isdahl


Finn Greve-Isdahl jobber ved:Marianne Borlaug

Allmennlege

Bergen

Jessica Cano Alvarez

Allmennlege

Bergen

Sindre Ekren

Allmennlege

Bergen


Back to top