Skip to Content

Faisal Butt

Ortoped

Faisal Butt er spesialist i ortopedisk kirurgi, med spesialkompetanse innen fot- og ankelkirurgi. Faisals hovedfokus er ulike operasjoner i fot og ankel. Han utreder og opererer både enkle (hallux valgus, hammertær, hallux rigidus etc) og komplekse (planovalgus, cavovarus, bruddsekveler etc) deformiteter i fot og ankel, samt utreder og behandler fot- og ankelskader (seneruptur, seneluksasjon, ligamentskader etc) basert på egen klinisk erfaring og teoretisk kunnskap. Han har dessuten opparbeidet seg kompetanse til å gjøre revisjoner og reoperasjon ved pseudartrose, og rest- eller residivdeformitet innen fot og ankel. I artroskopisk kirurgi behersker han fremre og bakre ankelskopi, samt tendinoskopi. Han opererer blant annet osteokondrale skader med debridement og benstimulerende prosedyrer, behandling av senepatologi (Akilles, peroneussener, FHL etc), reseksjon av Haglundshæl og fjerning av os trigonum, samt gjennomfører artroskopiske artrodeser i ankel- og subtalarledd. Faisal er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Etter fullført turnustjeneste i Sogn og Fjordane, begynte han straks med spesialisering i ortopedisk kirurgi. Han har arbeidet ved flere sykehus, deriblant AHUS, NIMI og Ringerike sykehus. Spesialiseringen ble fullført ved Drammen sykehus, der han også fikk fast jobb som overlege, og etter hvert også arbeidet som seksjonsoverlege. Han jobbet også som overlege ved seksjon for fot- og ankelkirurgi ved Ullevål sykehus, og er nå fast ansatt som overlege ved fot- og ankelseksjon ved Martina Hansens hospital. Hans ønske for det videre arbeidet ved Aleris er å tilby pasienten profesjonell, oppdatert og kompetent utredning og behandling. Pasienten skal være i fokus og ivaretas slik at vedkommende til enhver tid får den fagkompetansen som er nødvendig. Dr. Butt er medlem av Norsk Fot- og Ankelkirurgisk Forening, Norsk forening for idrettsmedisin og Norsk Ortopedisk Forening.
Faisal ButtBack to top