Skip to Content

Espen Kvan

Urolog

Espen Kvan er spesialist i generell kirurgi siden 2006 og urologi siden 2008. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, spesialistutdanningen er fra Drammen sykehus og Radiumhospitalet. Han har jobbet ett år som urolog ved Radiumhospitalet. Jobbet fast som seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling i Drammen ut 2014. Arbeidsoppgavene ved sykehuset i Drammen var hovedsakelig utredning og behandling av kreftsykdommer i nyrer, urinblære og prostata. Fra 2009 har han vært tilknyttet Aleris sykehus og Aleris Kreftsenter. Oppgavene her er varierte med vekt på kreftutredning og mindre inngrep i urinveiene. Eksempler er steriliseringer, refertiliseringer og forhudsoperasjoner. Han utfører også større inngrep som TUR-P, utskrapinger av prostata ved godartet prostataforstørrelse. Fra mars 2015 jobber han fulltid som urolog ved Aleris Urologisk Senter. Kvan har utført flere hundre større urologiske operasjoner og over 200 steriliseringer de siste 3 årene.
Espen Kvan

Espen Kvan

Back to top