Skip to Content

Elsa M. Hjerkinn

Kardiolog

Dr. Elsa M. Hjerkinn har medisinsk embetseksamen fra universitet i Oslo. Hun er spesialist i indremedisin og kardiologi. Fra 1994 har hun arbeidet målrettet med kardiovaskulære problemstillinger og har vært engasjert i flere langvarige kliniske studier innenfor kardiologi. Dr. Elsa M. Hjerkinn har vært tilknyttet Ullevål Sykehus fra 1994. Her har hun arbeidet mange år ved akuttmedisinsk avdeling, senere ved kardiologisk avdeling. Doktorgraden fra 2005 omhandler fagområdet hjertekarsykdom/atherosklerose, med hovedvekt på forebyggende kardiologi. Dr. Elsa M. Hjerkinn har drevet med aktiv forskning fra 1994, med publikasjoner i internasjonale tidskrifter. Hun er spesielt interessert i preventiv kardiologi, dvs. å forebygge hjertesykdommer hos risiko-personer. Hun er opptatt av å identifisere personer som ved arv eller livsstil har høy risiko for å få hjertesykdom og iverksette tiltak for å forebygge sykdom. Dr. Elsa M. Hjerkinn har erfaring med oppfølgning av pasienter med brystsmerter, hypertensjon (høyt blodtrykk), høyt kolesterol, hjertesvikt og pasienter med hjerterytmeforstyrrelser. Undersøkelsene består av blodprøver, arbeidsbelastning på sykkel (AKG) og evt. ultralydundersøkelse av hjertet. Hun har også erfaring med ultralyd av halskar. Dr. Hjerkinn er opptatt av god kommunikasjon med pasientene slik at de kan få innsikt i den behandling som kan være nødvendig for å forebygge sykdomsutvikling. Pasienter med mistenkt alvorlig sykdom blir henvist til behandling ved adekvat sykehus. Dr. Elsa M. Hjerkinn er en erfaren kliniker ved akutt-tilstander og ved poliklinisk arbeid.
Elsa M. Hjerkinn

Elsa M. Hjerkinn


Elsa M. Hjerkinn jobber ved:Einar Søyland

Kardiolog

Oslo

Pirouz Badr

Kardiolog

Strømmen

Turid Apelland

Kardiolog

Oslo

Back to top