Skip to Content

Elsa M. Hjerkinn

Kardiolog

Dr. Elsa M. Hjerkinn har medisinsk embetseksamen fra universitet i Oslo. Hun er spesialist i indremedisin og kardiologi. Fra 1994 har hun arbeidet målrettet med kardiovaskulære problemstillinger og har vært engasjert i flere langvarige kliniske studier innenfor kardiologi. Dr. Elsa M. Hjerkinn har vært tilknyttet Ullevål Sykehus fra 1994. Her har hun arbeidet mange år ved akuttmedisinsk avdeling, senere ved kardiologisk avdeling.

Doktorgraden fra 2005 omhandler fagområdet hjertekarsykdom/atherosklerose, med hovedvekt på forebyggende kardiologi. Dr. Elsa M. Hjerkinn har drevet med aktiv forskning fra 1994, med publikasjoner i internasjonale tidskrifter.

Hun er spesielt interessert i preventiv kardiologi, dvs. å forebygge hjertesykdommer hos risiko-personer. Hun er opptatt av å identifisere personer som ved arv eller livsstil har høy risiko for å få hjertesykdom og iverksette tiltak for å forebygge sykdom.

Dr. Elsa M. Hjerkinn har erfaring med oppfølgning av pasienter med brystsmerter, hypertensjon (høyt blodtrykk), høyt kolesterol, hjertesvikt og pasienter med hjerterytmeforstyrrelser. Undersøkelsene består av blodprøver, arbeidsbelastning på sykkel (AKG) og evt. ultralydundersøkelse av hjertet. Hun har også erfaring med ultralyd av halskar.

Dr. Hjerkinn er opptatt av god kommunikasjon med pasientene slik at de kan få innsikt i den behandling som kan være nødvendig for å forebygge sykdomsutvikling. Pasienter med mistenkt alvorlig sykdom blir henvist til behandling ved adekvat sykehus. Dr. Elsa M. Hjerkinn er en erfaren kliniker ved akutt-tilstander og ved poliklinisk arbeid.

Kardiolog Elsa M. Hjerkinn

Elsa M. Hjerkinn jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Hjertespesialist

Hjerte- og karsykdommer

Hos Aleris kan vi tilby grundig hjerteutredning med kort ventetid.

Hjertesjekk

Aleris tilbyr grundig hjerteutredning

En hjertesjekk vil avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Hjerteinfarkt

Kan forebygges svært effektivt

Hjerteinfarkt kan forebygges svært effektivt. En hjertesjekk hos Aleris vil gi deg svarene du trenger.

Arbeids-EKG

Hjertets arbeidskapasitet

Arbeids-EKG foretas for å undersøke hjertets arbeidskapasitet. Man registrerer hjerterytme, blodtrykk og puls.

Hjerteflimmer kan øke sjansen for å få blodpropp og hjerneslag, men dette finnes det god behandling for å forhindre.

Ved å måle blodtrykket jevnlig over 24 timer vil man få et bedre bilde på blodtrykket ditt enn man får ved en enkelt måling på legekontoret.


Einar Søyland Kardiolog

Oslo

Les mer
Turid Apelland Kardiolog

Oslo
Strømmen

Les mer
Back to top