Skip to Content

Ellen Cathrine Pritzier

Hudlege

Hudlege Dr. Ellen Cathrine Pritzier kan hjelpe deg med både akutte og kroniske hudsykdommer. Hun har sin medisinske utdannelse fra Syddansk Universitet i Danmark, og var ferdig i 2007 hvor hun startet på sin spesialutdannelse i hud og veneriske sykdommer, som ble fullført på Hudavdelingen i Stavanger, hvor hun har jobbet som overlege siden 2013. Hun har også jobbet ved diverse private klinikker i Norge.
Ellen Cathrine Pritzier

Ellen Cathrine Pritzier


Ellen Cathrine Pritzier jobber ved:
Back to top