Skip to Content

Einar Søyland

Kardiolog

Dr. Søyland har medisinsk embetseksamen ved Universitetet i München 1965. Han har arbeidet 3 år som distriktslege, mesteparten i ytre Lofoten, senere et år i Värmland. Videreutdannelse ved flere norske sykehus, mest på Ullevål og Bærum sykehus. Godkjent spesialist i indremedisin 1976 og i hjertesykdommer 1978. Han arbeidet mange år på hjerte-kar-laboratoriet ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, hadde delansvar for pacemaker- og arytmiseksjonen. Senere mange år som ansvarlig kardiolog ved hjerteovervåkningen på Ullevål og Bærum sykehus, med ansvar for pasienter med hjerterytmeforstyrrelser, akutte infarkt og hjerte-pumpesvikt. Engasjert 1,5 år ved sykehus i Saudi Arabia for å etablere nytt hjertelaboratorium. Han har hatt flere studieopphold ved Texas Heat Institute. I alle år har han drevet medisinsk forskning og deltatt i en rekke større, kliniske studier og publisert en del medisinske artikler. Dr. Søyland har lang, klinisk erfaring både som akutt-kardiolog og ved poliklinisk arbeid. Han er i møtet med den enkelte pasient problem- og løsningsorientert, og opptatt av at pasienten får presentert sine problem og symptomer slik at disse, sammen med grundige og omfattende undersøkelser, kan danne grunnlag for å få startet adekvat behandling, eller eventuelt bli henvist direkte videre til operativ behandling ved norske universitetssykehus eller utenlandske sentra.
Einar Søyland

Einar Søyland jobber ved:Elsa M. Hjerkinn

Elsa M. Hjerkinn

Kardiolog

Oslo

Pirouz Badr

Pirouz Badr

Kardiolog

Strømmen

Turid Apelland

Turid Apelland

Kardiolog

Oslo

Back to top