Skip to Content

Einar Søyland

Kardiolog

Dr. Søyland har medisinsk embetseksamen ved Universitetet i München 1965. Han har arbeidet 3 år som distriktslege, mesteparten i ytre Lofoten, senere et år i Värmland. Videreutdannelse ved flere norske sykehus, mest på Ullevål og Bærum sykehus. Godkjent spesialist i indremedisin 1976 og i hjertesykdommer 1978. Han arbeidet mange år på hjerte-kar-laboratoriet ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, hadde delansvar for pacemaker- og arytmiseksjonen. Senere mange år som ansvarlig kardiolog ved hjerteovervåkningen på Ullevål og Bærum sykehus, med ansvar for pasienter med hjerterytmeforstyrrelser, akutte infarkt og hjerte-pumpesvikt. Engasjert 1,5 år ved sykehus i Saudi Arabia for å etablere nytt hjertelaboratorium. Han har hatt flere studieopphold ved Texas Heat Institute. I alle år har han drevet medisinsk forskning og deltatt i en rekke større, kliniske studier og publisert en del medisinske artikler. Dr. Søyland har lang, klinisk erfaring både som akutt-kardiolog og ved poliklinisk arbeid. Han er i møtet med den enkelte pasient problem- og løsningsorientert, og opptatt av at pasienten får presentert sine problem og symptomer slik at disse, sammen med grundige og omfattende undersøkelser, kan danne grunnlag for å få startet adekvat behandling, eller eventuelt bli henvist direkte videre til operativ behandling ved norske universitetssykehus eller utenlandske sentra.
Einar Søyland

Einar Søyland
Elsa M. Hjerkinn

Kardiolog

Oslo

Pirouz Badr

Kardiolog

Strømmen

Turid Apelland

Kardiolog

Oslo


Back to top