Skip to Content

Einar Søyland

Kardiolog

Dr. Søyland har medisinsk embetseksamen ved Universitetet i München 1965. Han har arbeidet 3 år som distriktslege, mesteparten i ytre Lofoten, senere et år i Värmland. Videreutdannelse ved flere norske sykehus, mest på Ullevål og Bærum sykehus. Godkjent spesialist i indremedisin 1976 og i hjertesykdommer 1978. Han arbeidet mange år på hjerte-kar-laboratoriet ved hjertemedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, hadde delansvar for pacemaker- og arytmiseksjonen. Senere mange år som ansvarlig kardiolog ved hjerteovervåkningen på Ullevål og Bærum sykehus, med ansvar for pasienter med hjerterytmeforstyrrelser, akutte infarkt og hjerte-pumpesvikt. Engasjert 1,5 år ved sykehus i Saudi Arabia for å etablere nytt hjertelaboratorium. Han har hatt flere studieopphold ved Texas Heat Institute. I alle år har han drevet medisinsk forskning og deltatt i en rekke større, kliniske studier og publisert en del medisinske artikler.

Dr. Søyland har lang, klinisk erfaring både som akutt-kardiolog og ved poliklinisk arbeid. Han er i møtet med den enkelte pasient problem- og løsningsorientert, og opptatt av at pasienten får presentert sine problem og symptomer slik at disse, sammen med grundige og omfattende undersøkelser, kan danne grunnlag for å få startet adekvat behandling, eller eventuelt bli henvist direkte videre til operativ behandling ved norske universitetssykehus eller utenlandske sentra.

Kardiolog Einar Søyland

Einar Søyland jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Hjertespesialist

Hjerte- og karsykdommer

Hos Aleris kan vi tilby grundig hjerteutredning med kort ventetid.

Hjertesjekk

Aleris tilbyr grundig hjerteutredning

En hjertesjekk vil avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Hjerteinfarkt

Kan forebygges svært effektivt

Hjerteinfarkt kan forebygges svært effektivt. En hjertesjekk hos Aleris vil gi deg svarene du trenger.

Arbeids-EKG

Hjertets arbeidskapasitet

Arbeids-EKG foretas for å undersøke hjertets arbeidskapasitet. Man registrerer hjerterytme, blodtrykk og puls.

Hjerteflimmer kan øke sjansen for å få blodpropp og hjerneslag, men dette finnes det god behandling for å forhindre.

Ved å måle blodtrykket jevnlig over 24 timer vil man få et bedre bilde på blodtrykket ditt enn man får ved en enkelt måling på legekontoret.


Elsa M. Hjerkinn Kardiolog

Oslo

Les mer
Turid Apelland Kardiolog

Oslo
Strømmen

Les mer
Back to top