Skip to Content

Christian Widnes

Gynekolog

Christian Widnes (f. 1975) har bred erfaring gjennom mange år med utredning og behandling av kvinnesykdommer, oppfølging av svangerskap og med fødselshjelp.

Han tilbyr generelle gynekologiske undersøkelser, utredning av et bredt spekter av gynekologiske problemstillinger (inkludert utredning og behandling av celleforandringer i livmorhalsen), prevensjonsveiledning, i tillegg til svangerskapsundersøkelser med ultralyd.

Avhengig av problemstillingen utfører han også dagkirurgiske inngrep i lokalbedøvelse eller narkose (skifte/innsetting av spiral, konisering av livmorhalsen, gynekologisk prøvetaking og enkelte typer korrigerende inngrep i underlivet).

Christian Widnes gjennomførte medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2004. Fra 2006 har han jobbet ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, hvor han fullførte utdanningen som spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i november 2016. Han jobber til daglig som overlege ved den samme klinikken, der han fra 2018 er ansatt som seksjonsoverlege ved gynekologisk enhet. I løpet av sommeren 2018 vil han også sluttføre sin medisinske doktorgrad som omhandler fostermedisin.

Gynekolog Christian Widnes

Christian Widnes jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf. Sykehus 77 66 21 30

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Gynekolog

Utredning og operasjon

Aleris tilbyr gynekologiske konsultasjoner over hele landet, i tillegg til gynekologiske operasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Lurer du på hvor lenge du kan vente med å få barn? En gynekologisk undersøkelse kan gi en pekepinn på om alt er i orden.

En celleprøve er fort gjort, og selv om noen finner det litt ubehagelig, er det ikke smertefullt.

Endringer i blødningsmønsteret er oftest ufarlig, men bør undersøkes av gynekolog for å utelukke sykdom.

Overgangsalder

Før og etter siste menstruasjonsblødning

Overgangsalderen innebærer fall i kroppens hormonproduksjon, hvilket kan føre til at kvinner får større eller mindre plager.

Har du sterke menstruasjonssmerter er det alltid en god idé å bli undersøkt av gynekolog.

Back to top