Skip to Content

Christian Widnes

Gynekolog

Christian Widnes (f. 1975) har bred erfaring gjennom mange år med utredning og behandling av kvinnesykdommer, oppfølging av svangerskap og med fødselshjelp. Han tilbyr generelle gynekologiske undersøkelser, utredning av et bredt spekter av gynekologiske problemstillinger (inkludert utredning og behandling av celleforandringer i livmorhalsen), prevensjonsveiledning, i tillegg til svangerskapsundersøkelser med ultralyd. Avhengig av problemstillingen utfører han også dagkirurgiske inngrep i lokalbedøvelse eller narkose (skifte/innsetting av spiral, konisering av livmorhalsen, gynekologisk prøvetaking og enkelte typer korrigerende inngrep i underlivet). Christian Widnes gjennomførte medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2004. Fra 2006 har han jobbet ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, hvor han fullførte utdanningen som spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i november 2016. Han jobber til daglig som overlege ved den samme klinikken, der han fra 2018 er ansatt som seksjonsoverlege ved gynekologisk enhet. I løpet av sommeren 2018 vil han også sluttføre sin medisinske doktorgrad som omhandler fostermedisin.
Christian Widnes

Christian Widnes
Back to top