Skip to Content

Christian Erichsen

Gastrokirurg

Dr. Christian Erichsen er spesialist i generell- og gastroenterolgisk kirurgi. Hans behandlingsområder er utredning av gastroenterologiske problemstillinger (tynntarm, tykktarm og endetarm) med spesielt fokus på anoproktologiske operasjoner. Dr. Erichsen har 40 års kirurgisk erfaring og har medisinsk doktorgrad fra Lunds universitet i Sverige samt dosentur fra samme universitet. Dr. Erichsen har sin kirurgiske grunnutdannelse fra universitetet i Örebro og Lund i Sverige og har arbeidet som overlege ved kirurgisk avdeling i Lund på 80- tallet og senere ved Rikshospitalet i Oslo på -90 tallet. Fra 2000 til 2002 var Erichsen overlege og seksjonsoverlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, men Fra 2002 til 2018 har han vært overlege ved Haukeland Universitetssjukehus, i noen år også seksjonsoverlege for colorectal-seksjonen.
Christian Erichsen


Back to top