Skip to Content

Carlos Rivero Siri

Ortoped

Dr. Carlos Rivero Siri er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Aleris Stavanger. Hans spesialfelt er innen kikkhullsteknikker for operasjoner i skuldre, albue og kne. Dr. Siris hovedinteresse er skader og sykdom i skulder og albue, som impingementsyndrom, rotatorcuffruptur, skulderinstabiliet og tendinitter i albuen. Dr. Carlos Rivero Siri er i tillegg overlege og veileder i skulderkirurgi på Danderyds Sjukhus i Stockholm. Dr. Siri har i mange år undervist i anatomi og disputerte ved Karolinska Institutet i 1993. Videre har han arbeidet som veileder i avansert artroskopisk skulderkirurgi ved Akademiska sjukhuset i Uppsala. I løpet av de siste 12 årene har dr. Siri utført mellom 4000-5000 skulderkirurgiske inngrep. “Det er viktig å se hvordan en skade påvirker hele pasientens livssituasjon; arbeid, familie og fritid. Behandlingen må alltid bygge på at pasienten selv er med og får velge hvordan det skal utformes”.
Carlos Rivero Siri


Back to top