Skip to Content

Bjørn Busund

Gynekolog

Bjørn Busund er spesialist i gynekologi fra 1990 og har arbeidet som overlege ved gynekologisk avdeling på Aker-, Ullevål- og nå Oslo universitetssykehus hvor han fortsatt er. Han har således mer enn 20 års erfaring med gynekologiske operasjoner. Han var blant pionerene inne kikkehullskirurgi (laparoskopi og hysteroskopi) i Norge fra begynnelsen av 1990-årene. Blant de sykdomstilstander han har jobbet mest med er ufrivillig barnløshet, endometriose, blødningsforstyrrelser, muskelknuter i livmoren og forskjellig kirurgisk behandling av disse tilstander. Han har også betydelig erfaring i operativ behandling av blære-, rectum- og livmorfremfall. Bjørn Busund er spesielt opptatt av å ha en god dialog med pasienter som skal til kirurgisk behandling av ulike underlivssykdommer. Behandlingsmetode må avgjøres i samråd med pasienten etter en slik dialog.

Bjørn Busund
Kristin Lyng

Gynekolog

Oslo

Tina Tellum

Gynekolog

Oslo

Kristina Sole

Gynekolog

Oslo

Branka Yli

Gynekolog

Oslo

Jenny Alvirovic

Gynekolog

Oslo

Anton Langbrekke

Gynekolog

Oslo


Back to top