Skip to Content

Berit Holmeslet

Øre-nese-hals-spesialist

Berit Holmeslet er utdannet ved Universitet i Tromsø i 1999. Etter turnus jobbet hun et halvt år i allmennpraksis, før hun startet på sin spesialisering i ØNH ved Harstad sykehus. I 2002 ble hun ansatt ved ØNH-avdelingen på St.Olav Hospital og ble spesialist i 2008. Hun har i lengre perioder vikariert for private ØNH-leger i Trondheim. Fra 2011 er hun PhD kandidat ved NTNU/St.Olav Hospital med prosjekt innenfor otonevrologi. Siden 2009 har hun hatt tilknytning til Aleris i Tromsø. Hun har generell ØNH-kompetanse og konsulterer alle typer ØNH-plager og sykdommer, de siste årene har hun fordypet seg innenfor svimmelhet og øresus. I tillegg utfører hun generelle ØNH-inngrep hvor bl.a. behandling av barn utgjør en stor gruppe. Jeg vektlegger at pasienten skal føle seg ivaretatt, at de skal bli hørt og forstått, og at jeg som fagperson skal formidle kunnskap om deres tilstand på en forståelig måte.

Berit Holmeslet

Berit Holmeslet
Mads Henrik Strand Moxness

Øre-nese-hals-spesialist

Trondheim


Back to top