Skip to Content

Berit Holmeslet

Øre-nese-hals spesialist

Berit Holmeslet er utdannet ved Universitet i Tromsø i 1999. Etter turnus jobbet hun et halvt år i allmennpraksis, før hun startet på sin spesialisering i ØNH ved Harstad sykehus. I 2002 ble hun ansatt ved ØNH- avdelingen på St.Olav Hospital og ble spesialist i 2008. Hun har i lengre perioder vikariert for private ØNH- leger i Trondheim. Fra 2011 er hun PhD kandidat ved NTNU/St.Olav Hospital med prosjekt innenfor otonevrologi. Siden 2009 har hun hatt tilknytning til Aleris i Tromsø.

Hun har generell ØNH- kompetanse og konsulterer alle typer ØNH- plager og sykdommer, de siste årene har hun fordypet seg innenfor svimmelhet og øresus. I tillegg utfører hun generelle ØNH- inngrep hvor bl.a. behandling av barn utgjør en stor gruppe.

Jeg vektlegger at pasienten skal føle seg ivaretatt, at de skal bli hørt og forstått, og at jeg som fagperson skal formidle kunnskap om deres tilstand på en forståelig måte.

Berit Holmeslet

Berit Holmeslet jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Øre-nese-hals-spesialist

Utredning og operasjon

Våre erfarne øre-nese-hals-spesialister tilbyr utredning og operasjon av en rekke ØNH-problemstillinger. Kort ventetid.

Søvnspesialist

Snorker du kraftig?

Snorker du kraftig? Stopper du å puste under søvn? Aleris har lang erfaring med søvnutredninger og behandling.

Søvnapné

Nattlige pustestopp

Søvnapné, også kalt snorkesyke, er en sykdom hvor en sovende person opplever pustestopp som varer over 10 sekunder.

Søvnutredning

Kan du ha søvnapnè?

Søvnregistreringen gjøres ved at du sover hjemme med et av markedets beste søvnregistreringsapparater én natt.

CPAP-behandling

Behandling av søvnapnè

CPAP-behandling hjelper deg slik at du kan sove og puste normalt, ved å gi et jevnt overtrykk i de øvre luftveiene.

CPAP-oppfølging

Bruker du CPAP som du skal?

Uansett hvor du har fått utstyret og hvilke utfordringer du har med din CPAP-behandling, kan du komme på CPAP-oppfølging hos oss.


Mads Henrik Strand Moxness Øre-nese-hals spesialist

Trondheim

Les mer
Back to top