Skip to Content

Beata Gajdzik

Radiolog

Beata er spesialist i nukleærmedisin og radiologi.

Etter medisinsk eksamen i Wroclaw, Polen gjennomførte hun turnustjeneste ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun har deretter jobbet med nukleærmedisin på Sykehuset Østfold, på Haukeland Universitetssykehus og på Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Etter avsluttet spesialistutdanning i nukleærmedisin har hun jobbet som seksjonsleder og overlege på seksjon for nukleærmedisin ved Sykehuset Østfold. Her var hun bl.a ansvarlig for innføring av SPECT/CT som tillater samtidig utførelse av nukleærmedisinske og radiologiske undersøkelser.

Beata har gjennomført spesialistutdanning i radiologi på Sykehuset Østfold og Radiumhospitalet. Hun har vært ansatt på Radiumhospitalet 2014-2015.

Spesialfelt er onkologisk og generell bildediagnostikk ved hjelp av SPECT/CT, PET/CT, CT og ultralyd, samt noe MR.

Jeg er opptatt av å gi presise besvarelser på undersøkelser og formidle forståelige svar, slik at det hjelper kliniker og pasient i å ta helsemessige avgjørelser. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god pasientbehandling. Jeg er også opptatt av at undersøkelsene blir utført uten unødig ventetid.

Radiolog Beata Gajdzik

Beata Gajdzik jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Røntgen

Spør etter time på dagen!

Røntgen er en enkel og ufarlig undersøkelse som gir god detaljfremstilling av lunger og skjelett.

Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Livmorkreft

Corpuscancer

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner. Aleris tilbyr full utredning ved mistanke om livmorkreft.

Det finnes over 30 typer lymfekreft. Sykdommen behandles med cellegift og stråling, og prognosene er gode.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.


Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer
Linda Arbøll Olsen Onkologisk sykepleier

Oslo

Les mer
Back to top