Skip to Content

Beata Gajdzik

Radiolog

Beata er spesialist i nukleærmedisin og radiologi. Etter medisinsk eksamen i Wroclaw, Polen gjennomførte hun turnustjeneste ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har deretter jobbet med nukleærmedisin på Sykehuset Østfold, på Haukeland Universitetssykehus og på Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Etter avsluttet spesialistutdanning i nukleærmedisin har hun jobbet som seksjonsleder og overlege på seksjon for nukleærmedisin ved Sykehuset Østfold. Her var hun bl.a ansvarlig for innføring av SPECT/CT som tillater samtidig utførelse av nukleærmedisinske og radiologiske undersøkelser. Beata har gjennomført spesialistutdanning i radiologi på Sykehuset Østfold og Radiumhospitalet. Hun har vært ansatt på Radiumhospitalet 2014-2015. Spesialfelt er onkologisk og generell bildediagnostikk ved hjelp av SPECT/CT, PET/CT, CT og ultralyd, samt noe MR. Jeg er opptatt av å gi presise besvarelser på undersøkelser og formidle forståelige svar, slik at det hjelper kliniker og pasient i å ta helsemessige avgjørelser. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god pasientbehandling. Jeg er også opptatt av at undersøkelsene blir utført uten unødig ventetid.
Beata Gajdzik

Beata Gajdzik
Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Linda Arbøll Olsen

Onkologisk sykepleier

Oslo


Back to top