Skip to Content

Beata Gajdzik

Radiolog

Beata er spesialist i nukleærmedisin og radiologi. Etter medisinsk eksamen i Wroclaw, Polen gjennomførte hun turnustjeneste ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har deretter jobbet med nukleærmedisin på Sykehuset Østfold, på Haukeland Universitetssykehus og på Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Etter avsluttet spesialistutdanning i nukleærmedisin har hun jobbet som seksjonsleder og overlege på seksjon for nukleærmedisin ved Sykehuset Østfold. Her var hun bl.a ansvarlig for innføring av SPECT/CT som tillater samtidig utførelse av nukleærmedisinske og radiologiske undersøkelser. Beata har gjennomført spesialistutdanning i radiologi på Sykehuset Østfold og Radiumhospitalet. Hun har vært ansatt på Radiumhospitalet 2014-2015. Spesialfelt er onkologisk og generell bildediagnostikk ved hjelp av SPECT/CT, PET/CT, CT og ultralyd, samt noe MR. Jeg er opptatt av å gi presise besvarelser på undersøkelser og formidle forståelige svar, slik at det hjelper kliniker og pasient i å ta helsemessige avgjørelser. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god pasientbehandling. Jeg er også opptatt av at undersøkelsene blir utført uten unødig ventetid.
Beata GajdzikAnne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Andreas Tulipan

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo

Back to top