Skip to Content

Andreas Tulipan

Radiolog

Andreas Tulipan har vært spesialist i nukleærmedisin og radiologi siden 2014, og er fagansvarlig for PET/CT ved Aleris.

Etter endt legestudium i Tyskland, kom han til Norge i 2004. Han utdannet seg til spesialist i radiologi ved Nordlandssykehuset Bodø, og deretter ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Siden 2014 har han vært ansatt som overlege ved nukleærmedisinsk seksjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.

Han har bred kompetanse innen bildediagnostiske metoder som SPECT/CT, PET/CT, CT ultralyd samt MR for generelle og onkologiske tilstander.

Spesialfeltet til Andreas er molekylær avbildning og terapi, spesielt innen prostatakreft. Han har i forbindelse med dette en deltidsstilling som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus.

Radiolog Andreas Tulipan

Andreas Tulipan jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Ved mistanke om lungekreft er det viktig med en rask og grundig utredning.

PET/CT ved demens

Kan oppdage demens i tidlig stadium

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre.

Om PET/CT

Offentlig avtale

Les mer om hva PET/CT er og hvilke sykdomsområder som kan ha nytte av en slik undersøkelse.


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Linda Arbøll Olsen Onkologisk sykepleier

Oslo

Les mer
Back to top