Skip to Content

Andreas Tulipan

Radiolog

Andreas Tulipan har vært spesialist i nukleærmedisin og radiologi siden 2014, og er fagansvarlig for PET/CT ved Aleris. Etter endt legestudium i Tyskland, kom han til Norge i 2004. Han utdannet seg til spesialist i radiologi ved Nordlandssykehuset Bodø, og deretter ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Siden 2014 har han vært ansatt som overlege ved nukleærmedisinsk seksjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål. Han har bred kompetanse innen bildediagnostiske metoder som SPECT/CT, PET/CT, CT ultralyd samt MR for generelle og onkologiske tilstander. Spesialfeltet til Andreas er molekylær avbildning og terapi, spesielt innen prostatakreft. Han har i forbindelse med dette en deltidsstilling som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus.
Andreas Tulipan



Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Asad Ali

Asad Ali

Gastroenterolog

Oslo

Beata Gajdzik

Beata Gajdzik

Radiolog

Oslo

Back to top