Skip to Content

Anders W. Hovland

Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Dr Anders W. Hovland født 1966 har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1994, og er godkjent spesialist i hjertesykdommer og indremedisin fra 2003. Fra 1995 har han vært tilknyttet Nordlandssykehuset i Bodø, hovedsakelig ved Hjerteavdelingen og ved Hjerteovervåkningen. Her har han jobbet med akutte hjertemedisinske problemstillinger med fokus på kransåresykdom, akutte rytmeforstyrrelser og akutt hjertesvikt. Videre har han mangeårig erfaring med poliklinisk virksomhet. Han har også en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift med fokus på risikofaktorer for hjertesykdom inklusive kolesterol, arvelig forhøyet kolesterol og inflammasjon samt diagnostikk ved kransåresykdom inkludert forskning innen ekkokardiografi og nukleærmedisinsk teknikk. Interessefeltet har særlig vært forebygging av hjertesykdommer med spesielt fokus på kolesterol og kolesterolsenkende behandling, og han har lang erfaring i oppfølging av slike pasienter. I tillegg har han lang erfaring med utredning og oppfølging av pasienter med kransåresykdom, klaffesykdom, hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser. Undersøkelsene består i arbeidsbelastning (AKG), full ultralydundersøkelse av hjertet, ultralyd av halskar, tolkning av hjerterytmeregistreringer (Holter) og EKG.
Anders W. Hovland

Anders W. Hovland
Roar Thorshaug

Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Bodø


Back to top