Skip to Content

Amer Niaz

Øre-nese-hals-spesialist

ØNH-spesialist Amer Niaz utreder og behandler akutte så vel som kroniske problemstillinger innen øre-nese-hals, blant annet: Hørselsproblemer, ørebetennelse, bihuleplager og kronisk nesetetthet, diagnostisering av tinnitus, stemmelidelser, sykdommer i munnhule og svelg, hevelser og hudforandring, halsproblemer og allergi. Dr Niaz fullførte sin medisinske grunnutdanning ved Pomeranian Medical University i Polen. ØNH-spesialiseringen har han tatt ved Nordlandssykehuset HF Bodø, Akershus universitetssykehus fra 2009-2012 og deretter Rikshospitalet, der han ble ferdig spesialist i 2014. Som spesialist har han jobbet på Drøbak ØNH, Diploma og nå Aleris. Det er viktig for meg at pasienten føler tillit til meg og får god informasjon og oppfølging.

Amer Niaz

Amer Niaz
Oscar Ohene Asante

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Sonja Solbakken

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Per Leganger Larsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Gita Gupta Jacobsen

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo

Philip M Fodstad

Øre-nese-hals-spesialist

Oslo


Back to top