Skip to Content

Aida K. Klafstad

Allmennlege

Aida K. Klafstad er allmennlege ved Aleris Medisinsk Senter. Hun begynte ved Aleris i 2012 og utfører generelle allmennmedisinske konsultasjoner, helsekontroller for bedrifter og privatpersoner og gjør reisemedisinske konsultasjoner/vaksinering. Hun er i tillegg sertifisert petroleumslege.

"Det er viktig at mine pasienter føler seg tatt på alvor og at de får en grundig undersøkelse, samt personlig og kontinuerlig oppfølgning. Jeg legger stor vekt på å gi forståelig informasjon om fysiske og psykiske sykdomsmekanismer fordi jeg mener at bedre sykdomsinnsikt gjør det lettere for pasienten å ta vare på sin egen helse. Jeg er opptatt av kontinuerlig faglig utvikling og jeg tilstreber at mine vurderinger og beslutninger er basert på den mest oppdaterte medisinske kunnskapen og følger faglige retningslinjer."

Hun var ferdig utdannet lege ved Universitetet i Oslo i januar 2010 og utførte turnustjenesten ved Arendal sykehus. Hun har tidligere jobbet i allmennpraksis i Tvedestrand og Oslo som fastlegevikar, samt jobbet ved den kommunale legevakten og helsestasjonen for ungdom i Arendal.

 

Aida K. Klafstad

Aida K. Klafstad jobber ved:Johan Edvard Tellum

Johan Edvard Tellum

Allmennlege

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo

Line Amundsen

Line Amundsen

Allmennlege

Oslo

Sarosh Chishti

Sarosh Chishti

Allmennlege

Oslo

Gabriela Fortes

Gabriela Fortes

Allmennlege/nevrolog

Oslo

Back to top