Ulrika Ekseth

Mammae-radiolog

Ulrika Ekseth

Behandlingsområder

Executive Health Kreftsenter

Uteksaminert fra Universitetet i Linkøping, Sverige 1993. Spesialist i medisinsk radiologi fra 2001, spesialistutdannelse fra Ullevål Sykehus, radiologisk avdeling.

Har siden 2000 hatt hovedområde brystdiagnostikk, klinisk og screening. Overlege på Brystdiagnostisk Senter Ullevål sykehus fra 2001. Har siden holdt kontakt med fagmiljøet ved OUS og er delaktig i flere pågående vitenskapelige arbeider der.

Dr Ekseth er aktiv styremedlem i Norsk Radiologisk forening og har fra 2002 arbeidet innen privat røntgen hvor hun har hatt fagansvar for mammografi først ved Unilabs Oslo og deretter ved Curato Røntgen Norge.

Fokus har alltid vært kvinnehelse generelt og brystkreftdiagnostikk spesielt.
Hun har i samband med dette hatt tallrike presentasjoner og forelesninger både vitenskapelige og populærvitenskapelig, det siste ikke minst. Jeg har alltid brent for pasientopplæring og pasientdeltakelse.

Til toppen av siden