Tor Rosness

Allmennlege

Behandlingsområder

Allmennlege

Tor Rosness er cand.med. 2002. Ph.D. 2010. Postdoktor 2012. Førsteamanuensis 2015. Han har lang klinisk erfaring fra allmennmedisin og samfunnsmedisin, og kan utrede alle typer sykdommer. 

Tor jobber som allmennlege og videodoktor ved Aleris, er førstemanauensis på Lovisenberg diakonale høgskole og medisinsk redaktør i Tidsskriftet for Legeforeningen.

"Det viktigste for meg som lege er at alle pasienter uansett sykdom blir sett og hørt, og at vi sammen legger en plan for videre behandling og oppfølging.» 

Til toppen av siden