Tomm B. Müller

Overlege, dr.med.

Behandlingsområder

Ortopedi Ryggkirurgi

 Dr. Tomm B Müller har spesialisert seg på generell nevrokirurgi, skallebasiskirurgi, spinalkirurgi, intrakranielle aneurysmer, nevroonkologi, nevrointensiv-behandling. Han utfører hvert år et høyt antall nevrokirugiske inngrep og mange av disse er svært komplekse. 

Tomm B Müller er overlege, dr.med. og utdannet cand.med. fra NTNU og har medisinsk doktorgrad fra NTNU fra 1996. Videre spesialistgodkjennelse i Nevrokirurgi i 2000. Overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital siden 2001. Dr. Müller har også jobbet som overlege på Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo.                                                      

Til toppen av siden