Tom Holthe

Allmennlege, Sjømannslege, Petroleumslege

Tom Holthe

Behandlingsområder

Allmennlege

Dr Holthe har jobbet som lege siden 2003. Han har siden sin medisinutdanning ved Ludvig Maxililians Universität og Technische Universität i München arbeidet innen gynekologi og fødselshjelp, arbeidsmedisin og allmennmedisin.

Hans hovedvirke har de siste årene vært som allmennpraktiker/allmennlege, men innehar også godkjenning som sjømannslege, og utsteder blant andre attester sjømannsattester og offshoreattester. 

Holthe har nylig gjennomført spesialisering innen arbeidsmedisin og er nå i ferd med å fullende spesialisering innen allmennmedisin.

Holthe ønsker gamle og nye pasienter velkommen.

Til toppen av siden