Skip to Content

Synnøve Kvalheim

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Synnøve Kvalheim utreder og behandler blant annet plager i muskler og skjelett, nerveskader og smerteproblematikk i arm, skulder, ankel osv. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, med en utvekslingsperiode i England med fokus på muskelskjelettsykdommer. Hun tok sin spesialistutdannelse ved Norsk Idrettsmedisinske institutt (NIMI), Kysthospitalet i Stavern, Oslo universitetssykehus og med 1 års sideutdannelse i revmatologi ved Diakonhjemmets sykehus, og hun ble godkjent spesialist i 2009. Hun har siden 2003 jobbet ved fysikalskmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus(OUS) og fullførte doktorgraden (“Potential risk factors for musculoskeletal complaints in a general population”) høsten 2016. Synnøve har kompetanse innen fysikalsk medisin generelt og har en periode jobbet ved nakke-og ryggpoliklinikken på OUS. Synnøve har siden 2001 benyttet ultralyd til diagnostikk og veiledete injeksjoner i muskelskjelettapparatet, med spesiell kompetanse på skulder. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekt. Hennes motivasjon for det videre arbeidet ved Aleris er å tilby pasienten profesjonell og dyktig fagkompetanse. Det er viktig å ivareta pasienten slik at hun/han får den behandlingen man trenger. Pasienten er i fokus, og god informasjon er veldig viktig for god pasientbehandling.


Synnøve Kvalheim jobber ved:Elina Schistad

Elina Schistad

Fysikalsk medisiner

Oslo

Back to top