Synnøve Kvalheim

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Behandlingsområder

Fysikalsk medisiner

Synnøve Kvalheim utreder og behandler blant annet plager i muskler og skjelett, nerveskader og smerteproblematikk i arm, skulder, ankel osv.

Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, med en utvekslingsperiode i England med fokus på muskelskjelettsykdommer. Hun tok sin spesialistutdannelse ved Norsk Idrettsmedisinske institutt (NIMI), Kysthospitalet i Stavern, Oslo universitetssykehus og med 1 års sideutdannelse i revmatologi ved Diakonhjemmets sykehus, og hun ble godkjent spesialist  i 2009. Hun har siden 2003 jobbet ved fysikalskmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus(OUS) og fullførte doktorgraden (“Potential risk factors for musculoskeletal complaints in a general population”) høsten 2016.

Synnøve har kompetanse innen fysikalsk medisin generelt og har en periode jobbet ved nakke-og ryggpoliklinikken på OUS.

Synnøve har siden 2001 benyttet ultralyd til diagnostikk og veiledete injeksjoner i muskelskjelettapparatet, med spesiell kompetanse på skulder. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekt.

Hennes motivasjon for det videre arbeidet ved Aleris er å tilby pasienten profesjonell og dyktig fagkompetanse. Det er viktig å ivareta pasienten slik at hun/han får den behandlingen man trenger. Pasienten er i fokus, og god informasjon er veldig viktig for god pasientbehandling.

Til toppen av siden