Stig Sverre Tyvold

Stig Sverre Tyvold

Stig Sverre Tyvold er spesialist i anestesiologi. Han er fagansvarlig for anestesivirksomheten ved Aleris sykehus i Trondheim siden våren 2008. Et viktig arbeidsområde er systematisk registrering av anestesi og operasjonsvirksomheten som grunnlag for stadig utvikling til det bedre for Aleris sykehus i Trondheim.

Ved siden av arbeidet hos Aleris er Stig stipendiat ved NTNU. Han forsker på sammenhengen mellom avklemt blodtilførsel (kirurgi eller skader) og påvirkning av lungene. 

"Ved dagkirurgi er det svært viktig at pasienten får god informasjon både muntlig og skriftlig. Vi som behandlere må forsikre oss om at informasjon som er gitt er forstått av pasienten slik at pasienten i størst mulig grad kan ta selvstendige valg i forhold til behandling og bedøvelse. Vi som møter den enkelte pasient operasjonsdagen må være åpne og hyggelige slik at hver enkelt pasient føler seg trygg og ivaretatt."

Til toppen av siden