Ståle Brekke

Ståle Brekke

Behandlingsområder

Allmennlege

Dr Brekke er utdannet lege ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen 1983-1989. Turnustjeneste ved Farsund sykehus og Osterøy distrikt 1989-1991 og deretter videreutdannelse i allmennmedisin med praksis som allmennpraktiserende lege i Hå og Fjell kommune 1991-1997.

Lege ved anestesiavdelingen ved Hakeland Universitetssykehus 1997-2003 og Spesialist i anestesiologi 2003. Ståle Brekke arbeidet videre som Overlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus fra 2003 – 2007, siste 2 år fungerende som seksjonsoverlege ved overvåknings- og intensivavdelingen. Han har også arbeidet som faglig ansvarlig overlege i helsetjenestefirmaet Medisin og Anestesiservice AS fra 2005.

Dr Brekke har derfor en bred erfaring og praksis som anestesilege fra diverse private klinikker i Bergen og omegn fra 2004. Fagansvarlig overlege ved Aleris Sykehus i Bergen fra 2010.

Klinikker

Til toppen av siden