Sigurlaug Gudmundsdottir

Mammae-radiolog

Sigurlaug Gudmundsdottir er uteksaminert fra Universitetet på Island 1997. Hun er spesialist i medisinsk radiologi fra 2007 med spesialistutdannelse fra Radiumhospitalet og Ahus. Hun har jobbet med brystdiagnostikk siden år 2000, og hatt dette som hovedfelt siden 2007. Hun har jobbet som overlege på Radiumhospitalet 2007-2009, og som seksjonsoverlege med medisinsk ansvar for brystdiagnostikk på Akershus Universitetssykehus 2009-2013. Sigurlaug har bred erfaring med screening, klinisk mammografi og MR mammae. 

Til toppen av siden