Rune Mo

Rune Mo

Rune Mo er spesialist i generell indremedisin og hjertesykdommer. Han ble utdannet ved Universitetet i Münster, Vest-Tyskland med avsluttende eksamen i 1988. Etter turnustjeneste fulgte forskningsaktivitet som ledet frem til doktorgrad i hypertensjon (høyt blodtrykk) ved Universitetet i Bergen i 1994. Fra 2002 har Rune Mo vært ansatt som førsteamanuensis ved det medisinske fakultet, NTNU. Klinisk spesialisering er i første rekke ivaretatt ved Regionsykehuset i Trondheim/St. Olavs Hospital fra 1994, med tillegg av 1 års virke ved Harstad Sykehus og 1 år ved Regionsykehuset i Tromsø. I overlegestilling ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, har arbeidsområdet vært klinisk kardiologi med spesiell vekt på hjertesvikt.

Ved hjelp av kliniske undersøkelser, 24-timers blodtrykksmåling, ekkokardiografi (ultralyd av hjertet), EKG, arbeids-EKG og langtids-EKG, kan Rune Mo tilby grunnleggende hjertemedisinske vurderinger. Med dette utgangspunkt, vil en kunne ta stilling til forebyggende tiltak, videre undersøkelser, oppfølging og behandling.

Til toppen av siden